הסיבות למאבק נגד שר האוצר

מאת עו"ד אופיר כץ יו"ר מנהיגות אזרחית 

לחברות וחברי ארגוני החברה האזרחית שלום,

בשיחות שקיימנו  ומיילים שהתקבלו לאחרונה מחברים התברר כי חלק מהפעילים בארגוני החברה האזרחית, חברי ועד, מנכ"לים ואחרים, אינם מעודכנים דיים בהתפתחויות שחלו בטיפול בשינוי ותיקון הוראות "נוהל התמיכות".

להזכירכם, 6 (ששה) ימים לפני הבחירות, חתם שר האוצר דאז, יובל שטייניץ, על "נוהל תמיכות" חדש  שהקשיח מאוד את התנאים לקבלת תמיכה מהמדינה. מדובר בנוהל דרקוני בלתי סביר, בלתי מידתי, הכולל הוראות בעייתיות כגון – חיוב חברי הוועד והמנכ"ל  בערבות אישית לכספי התמיכות, הטלת קנסות כבדים, לוחות זמנים בלתי אפשריים לדווחים רגולטוריים שונים, העדר זכות שימוע וערר וכיוב' .

ארגוני החברה האזרחית בהנהגת "מנהיגות אזרחית" פתחו במאבק לשינוי ותיקון הוראות נוהל התמיכות החדש.

לצורך כך, הקמנו מטה מאבק שכלל את נציגי כל חלקי החברה האזרחית, שהחל בפעילות אינטנסיבית.

הלחצים במישור הציבורי שהופעלו על ידינו ועל ידי מטה המאבק והלחצים בשדה הפוליטי שהופעלו, בעיקר, על ידי חברינו מהמגזר הדתי (שחלקם הצטרפו למנהיגות אזרחית וחלקם הצטרפו למאבק המשותף) גרמו לכך שביזמת משרד ראש הממשלה כונס "שולחן עגול" מצומצם לשם בחינת הוראות נוהל התמיכות החדש ותיקון ושינוי חלק מהוראותיו.

"השולחן העגול" כלל נציגי משרדי המשלה (האוצר, המשפטים, החינוך ומשרד ראש הממשלה) נציגי החברה האזרחית ונציגי הקהילה העיסקית.

בשלב הראשון התנהלו הדיונים בעצלתיים.

רק לאחר שבכוחות משותפים של כל מרכיבי מטה המאבק ובכללם חברים מהמגזר הדתי , הצלחנו לגרום להתערבות ועדת הכספים וועדת החינוך של הכנסת, בעניין זה – קיבלו הדיונים תנופה והתקדמו בצורה משביעת רצון.

מן הראוי לציין כי הדיונים וחילופי הדעות במסגרת ה"שולחן העגול" עם נציגי הממשלה היו דיונים רציניים, מקצועיים, הוגנים ויעילים.

במסגרת דיונים אלה ייצגנו ב"שולחן העגול" את כל ארגוני החברה האזרחית – ארגוני מתנדבים, ארגונים נותני שירותים, ארגוני שינוי חברתי, עמותות ימין, עמותות שמאל, יהודים, בני מיעוטים, חילוניים ודתיים.

אנשי הממשלה רצו להבטיח שהסיכומים עמנו יחייבו את כל ארגוני החברה האזרחית – ואנו קיבלנו את ההסכמות הדרושות, לרבות מחברינו נציגי המגזר הדתי.

אנשי הממשלה רצו להיות בטוחים שלא יצטרכו לנהל מו"מ במספר חזיתות – והם שקבעו כי מבחינתם ההסדר שייעשה יהיה "הכל  או לא כלום". במילים אחרות לא ייעשו הסדרים חלקיים.

בסופו של התהליך הגענו להסכמות בכל העניינים שהיו על סדר היום. חלק מהנושאים נוגעים בכל ארגוני החברה האזרחית וחלקים אחרים יותר ספציפיים לחלק מארגוני החברה האזרחית.

אין ספק שעצם קיומו של המו"מ עם נציגי הממשלה לגבי נוהל תמיכות שפורסם כחוק, הדיונים המקצועיים,  הבחינה המשותפת ומציאת פתרונות הולמים והוגנים ראויים לציון לשבח.

על כן שמחנו להגיע לסיכומים במסגרת "השולחן העגול".

מאחר ופרסום נוהל התמיכות הוא בסמכות שר האוצר – ביקשו נציגי משרד האוצר להביא את כל ההסכמות אליהן הגענו לאישור שר האוצר.

המתנו כשלושה וחצי שבועות ואז, לתדהמתנו, נמסר לנו ששר האוצר אינו מאשר חלק מהסיכומים שסוכמו ב"שולחן העגול".

מדובר באי אישור חלק מתיקונים שהוצעו על ידי נציגי הממשלה (משרד החינוך ומשרד האוצר).!!!

מדובר בתיקונים המתייחסים בעיקר (אך לא רק) למגזר הדתי שלא מטעמים ענייניים.

מדובר בפסילה, מטעמים פוליטיים, של מגזר שלם.

איננו יכולים לעמוד מנגד.

הסעיפים ששר האוצר אינו מסכים לאשר הם חלק בלתי נפרד מנוהל התמיכות והתיקונים עליהם הוסכם בשולחן העגול.

לצערנו, אנשי משרד ראש הממשלה שיזמו את פעילות השולחן העגול – אינם עושים די להעמיד את שר האוצר על טעותו.

כמי שייצגו את כל החברה האזרחית במסגרת ה"שולחן העגול"  איננו יכולים להסכים למצב בו חלק מאלה שהשתתפו במאבק שלנו,  ותרמו רבות להצלחתו – יקופחו.

להזכירכם – נציגי הממשלה הם שקבעו : "הכל או לא כלום".

הפועל היוצא מעמדתו של שר האוצר הוא שכל התיקונים המוסכמים  עם נציגי הממשלה – לא קיבלו תוקף – וערב תחילת הפעלת  נוהל התמיכות – הנוהל  של השר לשעבר יובל שטייניץ, על כל הוראותיו הדרקוניות והבלתי סבירות, עומד בתוקפו !!

על מצב זה אנחנו מלינים ומבקשים, בשלב זה, התערבות משרד ראש הממשלה ותמיכת כל הארגונים.

לפניית ההתגייסות והצטרפות למכתב ראש הממשלה לחצו כאן

בברכה

אופיר כץ, עו"ד

שתפו:

פוסט זה פורסם בקטגוריה חקיקה ורגולציה, מאת מנהיגות אזרחית. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

על אודות מנהיגות אזרחית

ארגון מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח (אלכר"ים) בישראל. הארגון נוסד בשנת 1986 ביוזמת הג'וינט. כארגון גג, מנהיגות אזרחית פועל כגוף המייצג את הארגונים החברתיים בישראל וכגורם מדרבן המוביל להתמקצעות ולגיבוש אתיקה. הארגון פועל מול הממשל ומסייע לארגוני המגזר השלישי לפעול באופן מיטבי לקידום הנתינה, ההתנדבות והעזרה בתחומי הפרט, הקהילה והחברה בישראל. בחזונו שואף הארגון לכינונו של מגזר שלישי משפיע, לשינוי חברתי ולקידום חברה אזרחית פעילה בישראל. כארגון גג שם לו מנהיגות אזרחית למטרה להיות 'עמוד האש אשר לפני המחנה', לשמש אוזן ופה לארגוני המגזר השלישי, לפתח ולהטמיע סטנדרטים לניהול נאות ולשמש כמרכז ידע ומידע.