גיידסטאר, אתר העמותות של ישראל

גיידסטאר ישראל הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע אודות עמותות בישראל www.guidestar.org.il. בגיידסטאר תמצאו פרופיל של כל ארגון רשום בישראל ובו מידע שהועבר מהממשלה ומידע שהארגון עצמו בחר להציג לציבור. מטרת המיזם היא לחזק את השקיפות הציבורית של אלכ"רים בישראל ולאפשר לארגונים להשתמש בשקיפות זו לחיזוק האמון בהם ולהפצת מידע אודותיהם באופן המשרת את מטרות הארגון.

המיזם הוא דוגמה לשיתוף פעולה מוצלח של הממשלה והחברה האזרחית בישראל והוקם בשותפות של רשות התאגידים במשרד המשפטים, ג'וינט ישראל ויד הנדיב. השותפות משתקפת גם באופי המיוחד של המיזם אשר מנוהל על ידי וועדת היגוי ובה נציגים של  השותפים מצד הממשלה והחברה האזרחית, הוא ממומן במשותף ואף המידע באתר עצמו מתחלק בין מידע ממשלתי למידע שמגיע מהחברה האזרחית. המיזם מופעל על ידי אנפיטק, מידע וטכנולוגיה לעמותות.

עמותות מוזמנות להרשם לאתר על מנת להעשיר את הפרופיל שלהן ולהוסיף מידע משל עצמן, בקלות ובחינם. להרשמה לחצו כאן.